ERASMUS başvurusu sona ermiştir.

ERASMUS application has ended.

 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ / ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY

2014-2015 Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları
2014-2015 Erasmus Applications for Student Mobility for Study and Placement

Başvuru Tarihleri: 3 – 23 Şubat 2014 - Application Dates: 3-23 February 2014

Yabancı Dil Yazılı Sınavı: 26 Şubat 2014
Erasmus English/Russian/Spanish Written Exam: 26th of February 2014

Yabancı Dil Sözlü Sınavı: 28 Şubat 2014
Erasmus English/Russian/Spanish oral exam: 28th of February 2014
(Yabancı Dil Sınavına girmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)
(The candidates who don`t enroll for the English exam will not be taken into consideration)

Başvuru Ölçütleri:

Application Criteria:
Lisans öğrencileri için minimum 2.20/4.00 ortalamaya sahip olmak
Minimum 2.20/4.00 GPA for the students in the Associate and Bachelor`s programmes

Lisansüstü öğrencileri için minimum 2.50/4.00 ortalamaya sahip olmak
Minimum 2.50/4.00 GPA for the students in the Master`s and Ph.D. programmes

Belirlenen tarihte Yabancı Dil Sınavına girmek
Attending the Erasmus English written and oral exams

Başvuru için gerekli belgeleri zamanında ve eksiksiz Erasmus Ofisi’ne teslim etmek
Delivering in time all the completed application documents to the Erasmus Office

Başvuru için Gerekli Belgeler:
Documents Required for Application:

Başvurularınızı online olarak gerçekleştirdikten sonra başvuru işleminizin tamamlanabilmesi için aşağıdaki belgeleri belirlenen tarihlerde Erasmus Ofisi’ne iletmeniz gerekmektedir:

After completing the online application, the students should deliver in time the following requested documents to the Erasmus Office:
  • Güncel ve resmi not dökümü (An up-to-date original Transcript of Records)
  • Mevcutsa Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (A Certificate of language proficiency if you have it)

(En yüksek NOTU gösteren bir adet yabancı dil belgesi teslim edilmelidir. Teslim edilmesi önerilen yabancı dil belgeleri TOEFL, KPDS, ÜDS, İAÜ Proficiency ve IELTS’dir. İAÜ İngilizce Yeterlilik belgesi (Proficiency) İAÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan temin edilmelidir.)

(The Certificates of language proficiency can be related to TOEFL, KPDS, ÜDS, İAÜ Proficiency and IELTS test results. The Certificates of language proficiency from Istanbul Aydin University can be issued by our School of Foreign Language or by the Student`s Affairs Department.)

  • CV

Değerlendirme Ölçütleri:

Assessment Criteria for Student Mobility for Studies:
Akademik Başarı Düzeyi: %50 (GPA %50)

Yabancı Dil Seviye: %50 (Erasmus English/Russian/Spanish exam %50)

Assessment Criteria for Student Mobility for Placement:
Akademik Başarı Düzeyi: %55 (GPA %55)

Yabancı Dil Seviye: %45 (Erasmus English/Russian/Spanish exam %45)

Erasmus hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından paylaştırılmaktadır. 2014–2015 akademik yılı için Üniversitemize tahsis edilecek hibe tutarı yaklaşık olarak Haziran-Temmuz 2014 tarihlerinde netleşecektir. Bu nedenle, başvuruların sona ermesinden sonra açıklanacak olan seçim sonuçları değerlendirme açısından nihai, ancak hibe koşulu açısından ÖN SEÇİM sonuçları olacaktır.

Erasmus grant to Turkish Universities is shared by the National Agency through The European Commission. For the 2014-2015 Academic Year the total grant to be received by Istanbul Aydin University will be announced by the Turkish National Agency in June/July 2014. Therefore, the results which will be announced after the application period will be the ultimate but in terms of the distribution of the total Erasmus grant will be preselection results.

Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus hibesi tahsis edilebilecektir. Birimimiz, üniversitemize tahsis edilecek Erasmus hibesi belli olana kadar hiçbir öğrenciye hibeli öğrenci olacağı garantisini sunmamaktadır.

A number of the selected students can benefit from the total Erasmus Grant allocated to Istanbul Aydın University by Turkish National Agency. In consequence, our University cannot guarantee that all the selected students will receive a monthly Erasmus grant for their study/placement mobility.

İAÜ öğrencilerinin Erasmus hareketliliği başvurularında bu durumu dikkate almaları ve hibelerin yetersiz olması durumunda İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ’nden herhangi bir hibe talep edemeyecekleri önemle bildirilir.  
IAU students should take this into consideration. In case of insufficient grants, it is notified that they would not demand any grants in Istanbul Aydın University.

Başvuru formunu lütfen sizden istenen şekilde ve eksiksiz olarak doldurunuz. Eksik ve yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

Please make sure that you read, fully understood and comply with the criteria requested by this application. Any incomplete/incorrect applications will not be taken into consideration.

ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY ERASMUS OFFICE