• International Education to be held on 21st of March at Istanbul Aydın University. Join us in Istanbul!
  • 2017-2018 Erasmus+ Student Mobility for Placement Applications are now open! Apply now!
  • 2015-2016/2016-2017 Erasmus+ Staff Mobility Applications are open
  • Welcome to Erasmus+ Office web page!
PUBLICATION & ACTIVITIES


2018-2019 Erasmus Student Mobility for Traineeships Applications-2nd. call

<< Back

2018-2019 Erasmus+ Student Mobility for Traineeships Applications-2nd. call

DO NOT APPLY BEFORE READING THE BELOW INFORMATION!

AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI OKUMADAN KESİNLİKLE TERCİH YAPMAYINIZ!

Başvuru Tarihleri: 21 Mart 2018 – 11 Nisan 2018 Saat:17:00 

Application Dates: 21 March 2018 – 11 April 2018 5PM

Yabancı Dil Yazılı Sınavı: 13.04.2018
Erasmus+ English/Russian/Spanish Written Exam: 13.04.2018

Yabancı Dil Sözlü Sınavı: 13.04.2018
Erasmus+ English/Russian/Spanish Speaking exam: 13.04.2018
(Yabancı Dil Sınavına girmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)
(The candidates who don`t enroll for the English exam will not be taken into consideration)

Başvuru Ölçütleri:
Application Criteria:
Lisans öğrencileri için minimum 2.20/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak
Minimum 2.20/4.00 CGPA for the students in the Associate and Bachelor`s programmes

Lisansüstü ve Doktora öğrencileri için minimum 2.50/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak 
Minimum 2.50/4.00 CGPA for the students in the Master`s and Ph.D. programmes

Belirlenen tarihte Yabancı Dil Sınavına girmek
Attending the Erasmus+ written and speaking language exams

Başvuru için Gerekli Belgeler:
Documents Required for Application:

Başvurunuzu aşağıda linki verilen sistem üzerinden yapmalısınız. Sisteme Europass formatındaki CV’nizi de yüklemelisiniz. Eğer varsa son iki yıla ait TOEFL notunuz ile son beş yıla ait YDS ya da YÖKDİL notuzunu TOELF/YDS sekmesine yükleyebilirsiniz. TOEFL/YDS/YÖKDİL notunuz yoksa başka bir sınav notu ya da belge yüklemeyin ve bu kısmı boş bırakın.

Şehit veya Gazi çocuğu iseniz ya da herhangi bir engeliniz varsa Martyrs & Veterans and Handicapped Certificate kısmına bununla ilgili belgeyi yükleyiniz. Aksi takdirde bu kısmı boş bırakınız

Hem Öğrenim hem de Staj Hareketliliğini seçen öğrencilerin bir hareketlilik puanından 10 puan düşürülecektir.

Gerekli tüm evrakların yüklenmesinin ardından başvurunuz yapılacaktır. http://Erasmus+app.aydin.edu.tr/

You should use this system to submit your application form and all your supporting documents, including your CV in Europass format. You should upload only your last two years’ TOEFL result or last five years’ YDS/YÖKDİL result (if available) to the TOELF/YDS field. If you do not have these scores, please don’t upload anything to the “TOEFL/YDS” field.

If you are the child of a martyr or veteran or is you have any disability, you need to upload the certificate proving your status in the “Martyrs & Veterans and Handicapped Certificate” field. If you don’t belong to any of the above categories (students who are children of a martyr or veteran or students with disabilities), please don’t upload anything to this field.

The students applying for both Erasmus+ Study and Internship Mobilities will have 10 points deducted from one of their mobility result.

You will be able to submit your application once you have supplied everything we need. http://Erasmus+app.aydin.edu.tr/

Değerlendirme Ölçütleri:

Assessment Criteria for Student Mobility for Studies:

Akademik Başarı Düzeyi: %50 (CGPA %50)

Yabancı Dil Seviye: %50 (Erasmus+ English/Russian/Spanish exam %50)

Assessment Criteria for Student Mobility for Traineeship (Internship):

Akademik Başarı Düzeyi: %50 (CGPA %50)

Yabancı Dil Seviye: %50 (Erasmus+ English/Russian/Spanish exam %50)

Erasmus+ hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından paylaştırılmaktadır. 2018–2019 akademik yılı için Üniversitemize tahsis edilecek hibe tutarı yaklaşık olarak Temmuz-Ağustos 2018 tarihlerinde netleşecektir. Bu nedenle, başvuruların sona ermesinden sonra açıklanacak olan seçim sonuçları değerlendirme açısından nihai, ancak hibe koşulu açısından ÖN SEÇİM sonuçları olacaktır. 

Erasmus+ grant to Turkish Universities is shared by the National Agency through The European Commission. For the 2018-2019 Academic Year the total grant to be received by Istanbul Aydin University will be announced by the Turkish National Agency in July/August 2018. Therefore, the results which will be announced after the application period will be the ultimate but in terms of the distribution of the total Erasmus+ grant will be preselection results.

Bu çağrıyla birlikte Erasmus+ Staj Hareketliliği’ne başvuran öğrencilerin iki seçeneği bulunmaktadır:

a.     Öğrencilerin, Staj Hareketliliği için en az 60 günlük bir süreyi kapsayan Kabul Mektubunu ya da karşı kurumdan gelen bir onay e-malini sistemdeki “Erasmus+ Traineeship/Internship Acceptance Letter” alanına yüklemeleri gerekmektedir. 60 günlük bir Kabul mektubu yükleyenlerin başvuruları tamamlanmış sayılacaktır.

b.     Staj yeri bulmak için İstanbul Aydın Üniversitesi’nden destek isteyen öğrencilerin başvuruları Ön Kabul olarak değerlendirilecektir.

İstanbul Aydın Üniversitesi, bu çağrıyla birlikte başvuru yapan öğrencilerin her birine staj yeri bulmayı garanti etmemektedir. Staj yeri bulmak için İstanbul Aydın Üniversitesi’nden destek isteyen öğrencilerin başvuruları, öğrencilerin CVleri ve geçmiş deneyimlerine göre değerlendirilecektir. Ayrıca ev sahibi kurumlar, Kabul Mektubu vermeden önce öğrencilerle ek görüşme yapma talebinde de bulunabilirler.

Students applying for an Erasmus+ Internship mobility during this call for application have two options:

a.        For students applying for an Erasmus+ internship/traineeship mobility it is compulsory to upload in the application form their Internship Acceptance Letter (for a min. 60 days period) or a Confirmation of Acceptance e-mail from the host institution in the field “Erasmus+ Traineeship/Internship Acceptance Letter”. Those who upload an Acceptance letter for a min of 60 days will have their application considered as completed.

b.       Those who request the assistance of Istanbul Aydın University in terms of finding a place will have their application considered as pre-accepted.

Istanbul Aydın University cannot guarantee the placement of each student applying in the current call for applications. Students requesting our assistance in terms of finding an institution for their internship will be evaluated according to their CV and previous experiences and possible host institutions might request additional interviews before making their final choice and issuing an Erasmus+ Internship Acceptance letter.

Students should work as an intern in a business enterprise or organization, which is directly related to their own educational field. To find such an Erasmus+ Internship please consider the following platforms:

Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvuru yapmak isteyen öğrenciler, kendi eğitim alanlarıyla doğrudan ilgili olan bir işletme veya kuruluşta stajyer olarak çalışmalıdır. Böyle bir Erasmus+ + Staj yeri bulmak için lütfen aşağıdaki platformları göz önünde bulundurun:

https://Erasmus+intern.org/

http://www.praxisnetwork.eu/

http://internship.muni.cz/

http://www.workspaceeurope.sk/

https://eurasmus.com/en/europe-internships/

https://leonet.joeplus.org/en/offers/

http://www.european-funding-guide.eu/internship

https://eraspraual.wordpress.com/

www.placementslovakia.com 

Additionally, you should consider asking your Department’s Professors for help/reference in finding an internship abroad within Erasmus+ Programme in one of the 32 Erasmus+ Programme Countries: http://Erasmus+.aydin.edu.tr/index.asp?id=85

Ek olarak, 32 Erasmus+ Program Ülkesinden birinde (http://Erasmus+.aydin.edu.tr/index.asp?id=85 ) staj yeri bulmak konusunda Bölümünüze ait akademisyenlerinden/Erasmus+ Bolüm Koordinatöründen yardım isteyebilirsiniz.

Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus+ hibesi tahsis edilebilecektir. Birimimiz, üniversitemize tahsis edilecek Erasmus+ hibesi belli olana kadar hiçbir öğrenciye hibeli öğrenci olacağı garantisini sunmamaktadır. 

A number of the selected students can benefit from the total Erasmus+ Grant allocated to Istanbul Aydın University by Turkish National Agency. In consequence, our University cannot guarantee that all the selected students will receive a monthly Erasmus+ grant for their study/placement mobility.

İAÜ öğrencilerinin Erasmus+ hareketliliği başvurularında bu durumu dikkate almaları ve hibelerin yetersiz olması durumunda İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ’nden herhangi bir hibe talep edemeyecekleri önemle bildirilir.

IAU students should take this into consideration. In case of insufficient grants, it is notified that they would not demand any grants from Istanbul Aydın University.

Başvuru formunu lütfen sizden istenen şekilde ve eksiksiz olarak doldurunuz. Eksik ve yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

Please make sure that you read, fully understood and comply with the criteria requested by this application. Any incomplete/incorrect applications will not be taken into consideration. 

ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY ERASMUS+ OFFICE


<< Back

Date: 23.03.2018 16:58:25 Count: 850