• International Education to be held on 21st of March at Istanbul Aydın University. Join us in Istanbul!
 • 2017-2018 Erasmus+ Student Mobility for Placement Applications are now open! Apply now!
 • 2015-2016/2016-2017 Erasmus+ Staff Mobility Applications are open
 • Welcome to Erasmus+ Office web page!
PUBLICATION & ACTIVITIES


2018-2019 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

<< Back

2018-2019 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

2018-2019 Erasmus+ Study Mobility Placement Results

Dear Erasmus+ Departmental Coordinators and Students,

2018-2019 Erasmus+ Study Mobility Placement Results are in tables below. But primarily please READ THE INFORMATION BELOW CAREFULLY.

 • Erasmus+ Study Mobility Placement Results announced as in the below tables are the final results.
 • The students who got at least 60 from language proficiency test and Erasmus+ general success score at least 65 have been selected and will be nominated directly to the partner universities. Although some students’ score are over the curve they might have not been placed because of their University choices. We recommend them to get in touch with our Erasmus+ Office as soon as possible.
 • Department quotas were defined according to the number of the students per departments, the number of the students who have applied for an Erasmus+ mobility per departments, success records of departments and the number of the successful students per department. Students in the waiting list have the opportunity to participate the mobility without having the grant.
 • Erasmus+ funds are provided by European Commission through the Turkish National Agency. Our students will be funded in frame of grant that our university will be awarded with by the Turkish National Agency, from the 2018-2019 Erasmus+ Programme Budget.
 • Students can object the results until 26.03.2018 5 PM. Objections can only be made by giving a petition to the Erasmus+ Office.
 • Students must come to our Erasmus+ Office by making an appointment from http://erasmusapp.aydin.edu.tr and sign “The Letter of Commitment Regarding Erasmus+ Study Mobility” between 26.03.2018 and 29.03.2018 5 PM to guarantee their participation to the study mobility. Otherwise, the students will lose the chance to participate in the mobility. We also suggest the zero granted students to come and sign and the Letter of Commitment as they have the change to get the grant later on.     
 • The students who have deserved to participate in 2018- 2019 Erasmus+ Study mobility must take the Online Linguistic Support Exams held by European Commission after having their visa and submit the results to the Erasmus+ Office.
 • An Orientation program will be held at İstanbul Aydın University for the students who will participate in the Erasmus+ Study Mobility Programme. Attendance is compulsory for all students who have signed the above Commitment letter. The date and time will be announced accordingly via our IAU Erasmus+ website.
 • The students who manage to enroll for the courses should follow up the necessary steps that they need to complete.
 • Erasmus+ Faculty and Departmental Coordinators need to give the necessary assistance to the students who are going to attend the Erasmus+ Study Mobility Programme.
 • The coordinators and students should check the application deadlines of the partner universities to start the Erasmus+ process on time.
 • The successful students will be nominated to the partner universities as soon as possible.
 • Each student's process will be finalized after the approval of learning agreement by both IAU and Partner University and obtaining the Acceptance Letter and necessary visa.

On behalf of Istanbul Aydın University Erasmus+ Office, we thank every single student who applied for Erasmus+ Programme and we wish him or her all the best.

2018-2019 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

Değerli Erasmus+ Koordinatörleri ve Sevgili Öğrenciler,

2018-2019 Erasmus+ Öğrenim hareketliliği yerleştirme sonuçları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Ancak öncelikli olarak lütfen AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLE OKUYUNUZ.

 • Tablolarda açıklanan sonuçlar nihai sonuçlardır.
 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için Yabancı Dil Sınavı en az 60 ve Erasmus+ başarı puanı en az 65 olan öğrenciler asil veya yedek olarak gitmeye hak kazanmışlardır. Bazı öğrenciler ise barajı geçseler bile üniversite tercihleri sebebiyle yerleştirilememiş olabilirler. Bu öğrencilerin en kısa süre içerisinde Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğümüz ile iletişime geçmelerine tavsiye etmekteyiz.
 • Bölüm kontenjanları belirlenirken bölüm öğrenci sayısı, bölümden başvuran öğrenci sayısı ve başarılı öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak bölümün Erasmus+ başarı performansına göre asil öğrenci listeleri belirlenmiştir. Yedekte bulunan öğrencilerin hareketliliğe hibesiz olarak katılma hakkı bulunmaktadır.
 • Erasmus+ hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. 2018–2019 akademik yılı için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus+ hibesi tahsis edilebilecektir.
 • Öğrencilerin Erasmus+ sonuçlarına itiraz etmeleri için son tarih 26 Mart 2018 saat 17:00’dir. İtirazlar dilekçe ile Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne yapılmalıdır.
 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrenciler http://erasmusapp.aydin.edu.tr adresinden randevu alarak 26.03.2018 tarihinden itibaren 29.03.2018 Saat:17:00’ye  kadar  Erasmus+ Ofisi’ne gelip “Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Taahütnamesi”ni imzalamak zorundadırlar. Aksi takdirde, hareketliliğe katılma haklarını yitireceklerdir. Hibesiz öğrencilere de daha sonra hibe çıkma olasılığı olduğundan onların da taahhütname imzalamalarını tavsiye etmekteyiz.
 • 2018 - 2019 Erasmus+ programından Hibeli ya da Hibesiz olarak yararlanmaya hak kazanan tüm öğrencilerin Erasmus+ ile eğitim görecekleri ülkelerin vizelerini aldıktan sonra Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Çevrimiçi (Online) Dil Sınavına Girmeleri gerekmektedir. Akabinde Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğümüze 1. OLS sınav sonucunun bildirilmesi gerekmektedir.  
 • Erasmus+ kapsamında aday gösterilen öğrencilere Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından süreç hakkında bilgi vermek amacıyla Oryantasyon Programı düzenlenecektir. Toplantıya tüm öğrencilerin katılımı gerekli ve zorunludur. Toplantının yeri ve saati için lütfen erasmus.aydin.edu.tr ’den duyuruları takip ediniz.
 • Erasmus+ hareketliliğine aday gösterilen öğrencilerin gidecekleri üniversitenin web sayfasını ziyaret etmeleri, başvuruları için belirlenen SON TARİHLERİ ve gerekli işlemleri dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.
 • Fakülte/bölüm Koordinatörlerinin ekteki listede yer alan ve güz veya bahar döneminde değişimden yararlanacak olan öğrencilere gideceği kuruma başvuru işlemleri konusunda destek vermeleri gerekmektedir.
 • Öğrencinin karşı kuruma başvurusunda gecikme olmaması için Koordinatörlerin ve öğrencilerin karşı kurumun BAŞVURU SON TARİHLERİNİ dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.
 • Öğrencilerin Partner Üniversiteye gitmeye hak kazanmaları için karşı kurumdan kabul mektuplarını alması, ders eşleştirmelerinin her iki üniversite tarafından onaylanması ve Vize süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Başvuran ve ilgi gösteren bütün adaylara teşekkür eder, bu süreçte başarılar dileriz.

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü

 

Please click for general list of Erasmus+ Study Mobility results

Please click for general list of Erasmus+ Study Mobility Placement results

IMPORTANT NOTE: DURUM: ASİL-HİBELİ: GRANTED

                                                       YEDEK-HİBESİZ: ZERO-GRANTED

 


<< Back

Date: 22.03.2018 15:14:41 Count: 1011