• International Education to be held on 21st of March at Istanbul Aydın University. Join us in Istanbul!
 • 2017-2018 Erasmus+ Student Mobility for Placement Applications are now open! Apply now!
 • 2015-2016/2016-2017 Erasmus+ Staff Mobility Applications are open
 • Welcome to Erasmus+ Office web page!
PUBLICATION & ACTIVITIES


2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus Öğrenim Hareketliliği Ek Başvuru Dönemi Yerleştirme Sonuçları

<< Back

2017-2018 Academic Year Spring Term Additional Application Period Erasmus+ Study Mobility Placement Results

 

Dear Erasmus+ Departmental Coordinators and Students,

2017-2018 Erasmus+ Study Mobility Placement Results are in tables below. But primarily please READ THE INFORMATION BELOW CAREFULLY.

 • Erasmus+ Study Mobility Placement Results announced as in table are the final results.
 • The students who got at least 60 from language proficiency test and Erasmus+ general success score at least 65 have been selected and will be nominated directly to the partner universities. 
 • Department quotas were defined due to the number of the students per departments, the number of the students who have applied Erasmus+ mobility per departments, success records of departments and the number of the successful students per department. 
 • Erasmus+ funds are provided by European Commission through Turkish National Agency. Our students will be able to be funded in frame of grant that our university will be deserved from 2017-2018 Erasmus+ Programmes Budget.
 • Students can object the results until 10.11.2017 5 PM. Objections can only be made by giving a petition to the Erasmus+ Office.
 • Students should come to our Erasmus+ Office by making an appointment from http://erasmusapp.aydin.edu.tr and sign “The Letter of Commitment Regarding Erasmus+ Study Mobility” in our office until 10.11.2017 5 PM to guarantee their participation to the study mobility. Otherwise, the students will lose the chance to participate the mobility. 
 •  The students who have deserved to participate 2017- 2018 Erasmus+ Study mobility must take Online Linguistic Support held by European Commission after having their visa and submit the results to the Erasmus+ Office.
 • An Orientation program will be held at İstanbul Aydın University for the students who will participate Erasmus+ Programme. Attendance is compulsory and necessary. The date and time will be announced on IAU Erasmus+ website.
 • The students who manage to enroll for the courses should follow up the necessary steps that they need to complete.
 • Erasmus+ Faculty and Departmental Coordinators need to give the necessary assistance to the students who are going to attend the Erasmus+ Programme.
 • The coordinators and students should check the application deadlines of the partner universities to start the Erasmus+ process on time.
 • The successful students will be nominated to the partner universities after they sign The Letter of Commitment Regarding Erasmus+ Study Mobility”.
 • Each student's process will be finalized after the approval of learning agreement by both IAU and Partner University and obtaining the Acceptance Letter and necessary visa.
 • 10 points are deducted from the students who were already eligible to participate the Erasmus+ mobility but did not participate it. They are shown as “*” on the list.
 • 10 points are deducted from the students who have already participated Erasmus mobility and shown with " ** " on the result list.
 • TOEFL results are used for some of the students and shown as “***” on the list. ÖSYM’s result conversion table is used to mention the scores.  
 • The applications of the students who did not attend either the written or speaking exam will not be considered and marked as ’’ -’’ in the table below.

On behalf of Istanbul Aydın University Erasmus+ Office we thank every single student who applied for Erasmus+ Programme and we wish them all the best.

2017-2018 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Bahar Yarıyılı Ek Başvuru Dönemi Yerleştirme Sonuçları

Değerli Erasmus+ Koordinatörleri ve Sevgili Öğrenciler,

2017-2018 Erasmus+ Öğrenim hareketliliği bahar yarıyılı ek başvuru dönemi yerleştirme sonuçları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Ancak öncelikli olarak lütfen AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLE OKUYUNUZ.

 • Tablolarda açıklanan sonuçlar nihai sonuçlardır.
 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için Yabancı Dil Sınavı en az 60 ve Erasmus+ başarı puanı en az 65 olan öğrenciler gitmeye hak kazanmışlardır.
 • Bölüm kontenjanları belirlenirken bölüm öğrenci sayısı, bölümden başvuran öğrenci sayısı ve başarılı öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak bölümün Erasmus+ başarı performansına göre asil öğrenci listeleri belirlenmiştir.
 • Erasmus+ hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. 2017–2018 akademik yılı için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus+ hibesi tahsis edilebilecektir.
 • Öğrencilerin Erasmus+ sonuçlarına itiraz etmeleri için son tarih 10 Kasım 2017 saat 17:00’dir. İtirazlar dilekçe ile Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne yapılmalıdır.
 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrenciler 10.11.2017 Saat:17:00’ye  kadar http://erasmusapp.aydin.edu.tr adresinden randevu alarak Erasmus+ Ofisi’ne gelip “Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Taahhütnamesini” imzalamak zorundadırlar. Aksi takdirde, hareketliliğe katılma haklarını yitireceklerdir.
 • 2017 - 2018 Erasmus+ programından yararlanmaya hak kazanan tüm öğrencilerin Erasmus+ ile eğitim görecekleri ülkelerin vizelerini aldıktan sonra Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Çevrimiçi (Online) Dil Sınavına Girmeleri gerekmektedir. Akabinde Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğümüze 1. OLS sınav sonucunun bildirilmesi gerekmektedir.  
 • Erasmus+ kapsamında aday gösterilen öğrencilere Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından süreç hakkında bilgi vermek amacıyla Oryantasyon Programı düzenlenecektir. Toplantıya tüm öğrencilerin katılımı gerekli ve zorunludur. Toplantının yeri ve saati için lütfen erasmus.aydin.edu.tr’den duyuruları takip ediniz.
 • Erasmus+ hareketliliğine aday gösterilen öğrencilerin gidecekleri üniversitenin web sayfasını ziyaret etmeleri, başvuruları için belirlenen SON TARİHLERİ ve gerekli işlemleri dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.
 • Fakülte/bölüm Koordinatörlerinin ekteki listede yer alan ve değişimden yararlanacak olan öğrencilere gideceği kuruma başvuru işlemleri konusunda destek vermeleri gerekmektedir.
 • Öğrencinin karşı kuruma başvurusunda gecikme olmaması için Koordinatörlerin ve öğrencilerin karşı kurumun BAŞVURU SON TARİHLERİNİ dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.
 • Öğrencilerin Partner Üniversiteye gitmeye hak kazanmaları için karşı kurumdan kabul mektuplarını alması, ders eşleştirmelerinin her iki üniversite tarafından onaylanması ve Vize süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir.
 • Daha önceden Erasmus+ öğrenim ya da staj hareketliliğinden en az 1 defa yararlanan öğrenciler listede ‘’ ** ‘’ olarak işaretlenip Erasmus+ sınav sonuçlarından 10 puan düşürülmüştür.
 • Daha önce hak kazandığı halde Erasmus+ hareketliliğine katılmamış öğrencilerden 10 puan düşürülmüş ve listede “*” olarak işaretlenmiştir.
 • TOEFL notu eşdeğerliliği alınan öğrenciler listede “***” olarak işaretlenmiştir.
 • Yabancı Dil Sınavında yazılı ya da sözlü oturumlarından birine girmeyen aşağıdaki listede bulunan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmamış olup, ‘’x’’ olarak belirtilmiştir.

Başvuran ve ilgi gösteren bütün adaylara teşekkür eder, bu süreçte başarılar dileriz.

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü

Please click for general list of Erasmus+ Student Mobility Language Proficiency results for Studies

Please click for general list of Erasmus+ Student Mobility Placement results for Studies

IMPORTANT NOTE: DURUM: ASİL-HİBELİ: GRANTED


<< Back

Date: 08.11.2017 17:53:07 Count: 1472