• International Education to be held on 21st of March at Istanbul Aydın University. Join us in Istanbul!
 • 2017-2018 Erasmus+ Student Mobility for Placement Applications are now open! Apply now!
 • 2015-2016/2016-2017 Erasmus+ Staff Mobility Applications are open
 • Welcome to Erasmus+ Office web page!
PUBLICATION & ACTIVITIES


Erasmus Personel Hareketliliği : 2016 – 2017 2. BAŞVURU ve 2017-2018 1. BAŞVURU Dönemi

<< Back

Erasmus+ Personel Hareketliliği : 2016 – 2017 2. BAŞVURU ve 2017-2018 1. BAŞVURU Dönemi

Başvuru Tarihleri: 05.09.2017-26.09.2017

 

1.    Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği (Staff Mobility for Teaching)

 • EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin en az 8 saat ders vermek şartı ile farklı bir Avrupa ülkesindeki EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkân sağlayan alt faaliyet alanıdır. Hareketliliğin gerçekleşmesi için iki bölüm arasında Erasmus+ İkili Anlaşma yapılmış olması gereklidir.
 • Personel ders verme hareketliliğinde, öğretim programında ve/veya katılım sertifikasında yararlanıcının en az 8 saat ders verdiği açıkça görünmediği durumlarda faaliyet geçersiz sayılır ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
 • 2016-2017 akademik yılı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan hareketlilikler en geç 31 Mayıs 2018’ya kadar tamamlanmalıdır. Bu tarihe kadar gerçekleştirilmeyen hareketlilikler Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilmeye alınmayacak ve hibe sağlanmayacaktır.
 • 2017-2018 akademik yılı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan hareketlilikler en geç 31 Mayıs 2019’a kadar tamamlanmalıdır. Bu tarihe kadar gerçekleştirilmeyen hareketlilikler Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilmeye alınmayacak ve hibe sağlanmayacaktır.
 • Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliğine, resmi olarak derse giren öğretim elemanları (öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar) yararlanabilirler. Ders verme yükümlüğü olmayan öğretim elemanları Ders Verme faaliyetinden yararlanamaz.
 • Personel hareketliliği süresi -seyahat günleri hariç- en az 2 gün, en fazla 6 haftadır. Ancak başvuru sayısına bağlı olarak Üniversitemize tahsil edilen hibe göz önüne alınarak hareketlilikten yararlanacak personel sayısı yetkili komisyon tarafından belirlenecektir. 

2.    Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Staff Mobility for Training)

 • Eğitim alma hareketliliği faaliyetinin gerçekleşeceği üniversite ile Erasmus+ İkili Anlaşması’nın yapılmış olduğu EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında ya da faaliyetten faydalanmak isteyen personelin kendi bağlantılarıyla bulduğu Üniversite ve/veya işletmelerde yapılabilir. Mevcut İkili Anlaşmalar da sunulan kontenjanlar ile faaliyetten faydalanmak isteyen personel tarafından bulunan işletmelerde eğitim almak üzere yapılan başvurular aynı değerlendirme sürecine tabiidir.
 • Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinde akademisyen olarak araştırma görevlilerine ve idari personele öncelik verilmektedir.
 • Bu rakamlar tahmini olup, asıl yararlanıcı sayısı başvuran personelin gideceği ülkeye ve/veya değişim süresine göre değişebilir. İsteyen personel faaliyetten hibesiz yararlanabilir.
 • EÜB sahibi yükseköğretim kurumu veya işletmelerde istihdam edilmiş herhangi bir personelin -seyahat günleri hariç- en az 2 gün en çok 6 hafta süre ile AB üye ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Erasmus+ Personel Hareketliliği Hibeleri

Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları 28 AB üyesi ülkenin ve AB dışı 4 program ülkesinin yaşam standartları göz önüne alınarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Gidilen Ülkeler

Günlük Hibe Miktarları (€)

Grup A

Danimarka, Hollanda, İngiltere (Birleşik Krallık), İrlanda, İsveç

 

144

Grup B

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Yunanistan

126

Grup C

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovakya

108

Grup D

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

90

Bu ödemelere ek olarak seyahat mesafesinin hesaplanmasında, Avrupa Birliği’nin Erasmus+ programının yürütülmesinden sorumlu kurumu olan Avrupa Komisyonu’nun mesafe hesaplayıcısı kullanılacaktır. Söz konusu hesaplayıcıya aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Katılımcılar seyahat maliyetlerini karşılamak için aşağıda belirtilen desteği alacaklardır:

Seyahat Mesafeleri

Tutar (€)

100 ile 499 KM arasında

180

500 ile 1999 KM arasında

275

2000 ile 2999 KM arasında

360

3000 ile 3999 KM arasında

530

4000 ile 7999 KM arasında

820

8000 KM ve üzeri

1100

 • Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen günlük/haftalık hibe kalacak yer, yeme-içme masrafları, iletişim giderleri, yerel seyahat giderleri, şehir içi seyahat giderleri, ev sigorta masrafları gibi giderleri kapsar. Bu giderler için ayrıca ödeme yapılmaz. Seyahatin ekonomik seyahat alternatifleri kullanılarak gerçekleştirilmiş olması gerekir. Aksi takdirde ilgili gider uygun seyahat gideri olarak kabul edilmez.
 • Faaliyetten faydalanan personele ödenebilecek en yüksek günlük/haftalık hibe miktarı personelin iş planında yer alan faaliyeti ile ilişkili olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı görünen günler ile seyahat gerçekleştirdiği günlerin toplamı için hesaplanan tutardır.
 • Personel hareketliliğinden faydalanan personele günlük hibe ödemesi yapılabilmesi için personelin bahsi geçen günde mümkün olduğunca tam güne yakın olacak şekilde karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet gerçekleştirmiş olması ve bu bilginin taraflarca imzalanmış iş planı ya da katılım sertifikası ile belgelendirilmiş olması gerekmektedir.
 • Seyahat gerçekleştirilen günler için (seyahat belgeleri ile desteklendiği takdirde ve gidiş için 1, dönüş için 0,5 olmak üzere toplamda 1,5 günden fazla olmamak şartı ile) hibe ödemesi yapılabilir.
 • Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.
 • Yükseköğretim Kurumu personel hareketliliğini yaygınlaştırmak amacı ile (daha fazla sayıda personelin programdan faydalanabilmesi için) faaliyetten faydalanan personelin seyahat gerçekleştirdiği günler için tahakkuk eden ödemeyi yapmayabilir. Bu şekilde bir karar alınması durumunda bütün hedef kitleye duyurulacak ve tüm personele aynı şekilde uygulanacaktır.
 • Faaliyetin bitiminde ilgili belgelerin (boarding pass, pasaport giriş çıkış belgesi ve vize ücretleri ödeme yapıldığına dair belgeler vs) asıllarının Birimimize tesliminden sonra yapılır.
 • Yükseköğretim Kurumu personel hareketliliği faaliyetini yaygınlaştırmak amacı ile (daha fazla sayıda personelin programdan faydalanabilmesi için) faaliyetten faydalanan personeli için Merkezimizce ödenmesi uygun bulunan seyahat giderinin altında ödeme yapmak üzere karar alabilir. Bu şekilde bir karar alınması durumunda bütün hedef kitleye duyurulacak ve tüm personele aynı şekilde uygulanacaktır.
 • Hareketlilik gerçekleştiren personelin hibesi 2 taksitte ödenir. İlk taksit hareketlilik başlamadan önce hibenin % 80'inin ödenmesi şeklinde gerçekleştirilir. İkinci taksit ödeme (% 20) ise personel döndükten ve "Katılım sertifikası" ile "Faaliyet raporunu" teslim ettikten sonra yapılır. İsteyen personel hibesiz olarak da personel hareketliliği faaliyetinden yararlanabilir. Bu durumda hibesiz personel hibe alan personel ile aynı başvuru ve seçim sürecinden geçecek olup, aynı belgeleri teslim etmekle yükümlü olacaktır.

Personel Hareketliliğine İlişkin Hak ve Yükümlülükler

 • Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında yurtdışında geçirilen süre boyunca ilgili personel Türkiye'deki maaşını almaya devam eder.
 • Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında yurtdışında bulunan personelin yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dâhilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getiremez.
 • Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek personel kendi fakülte/bölüm/biriminden yolluk ve gündelik alamaz

Erasmus+ Personel Hareketliliği için uygun olmayan kurum/kuruluşlar

 • AB kurumları ve AB ajansları
 • AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar
 • Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (Konsolosluk gibi)

Değerlendirme Kriterleri:

Her yıl üniversitemize tahsis edilen Personel Hareketliliği bütçesi kapsamında Üniversitemiz akademik ve idari personelini Erasmus+ Personel Hareketliliği ile yurtdışına göndermektedir. Hibenin başvuruların tamamını karşılamaması durumunda aşağıdaki öncelikler dikkate alınarak bir değerlendirme yapılacaktır:      

 • Daha önce hareketlilik faaliyetinde yer almamış personele,
 • Daha önce gidilmemiş ülkelere/üniversitelere gidecek personele,
 • Daha önce hareketlilik faaliyetinden yararlanmamış disiplinlere,
 • Kendisi tarafından yapılmış ikili anlaşması(ları) bulunan öğretim elemanlarına,
 • Halen Erasmus+ bölüm veya fakülte koordinatörlüğünü yürüten öğretim elemanlarına,
 • Yeni yapılacak bir anlaşma ile yeni ziyaret edilecek bir üniversiteye gidecek personele,
 • En son akademik yılda programdan yararlanmamış olanlara,
 • Yabancı dilde bilimsel yayın yapmış öğretim elemanlarına,
 • Kurumda çalışma yılı daha uzun olan personele,
 • Bir önceki yıl programa başvuru yapıp, tüm işlemlerini gerçekleştirmesine karşın mücbir sebeplerden dolayı programdan yararlanamayan personele (belgelendirildiği takdirde)
 • Engelli personel ise (belgelendirildiği takdirde)
 • Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel ise (belgelendirildiği takdirde)

öncelik verilecektir. Ayrıca değerlendirme yapılırken Erasmus+ giden-gelen öğrenci/personel değişim rakamları dengesinin sağlanması/desteklenmesi de dikkate alınacaktır.

Belgelerin Birimimize teslim edilmesi için son tarih: 26 Eylül 2017'tir. Başvuru tarihleri dışında istenilmeyen şekilde ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvurularınızda Sizlere kolaylıklar dileriz,

2016 – 2017 2. BAŞVURU ve 2017-2018 1. BAŞVURU Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Formu – Application Form (Fotoğraf yapıştırılmış online başvuru formunun çıktısı, personel ve yetkili kişiler tarafından imzalandıktan sonra Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim edilmelidir.)

Öğretim Programı – Staff Mobility for Teaching/Training Mobility Agreement (İlan edilen başvuru süresi içerisinde yurtdışındaki kurumdan onaylı-imzalı, mühürlü – orijinal belgelerin, temin edilememesi halinde; taranmış belge de kabul edilecektir. Ancak, personel, Ders Verme / Eğitim Alma Hareketliliği sonunda orijinal belgeleri Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmekle yükümlüdür. Karşı kurumda gerçekleştirilecek program içeriği belge üzerinde günlük olarak belirtilmelidir.)

Davet Mektubu – Letter of Invitation (Hareketlilik, üniversitemizden bir işletmeye personel gitmesi şeklinde gerçekleşecekse, ilgili işletmeden davet mektubu temin edilmelidir.)

Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi - Certificate in Foreign Language Proficiency (ÖSYM tarafından hazırlanan ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınav türünden yabancı dil seviyesini gösterir bir belge, yalnızca Ders Verme Hareketliliğinde başvuracak personel için zorunlu tutulacaktır. Eğitim Alma Hareketliliğine başvuracaklar için ise, zorunlu tutulmamakla birlikte; eşit puan alınması halinde değerlendirmeye konulacağı için başvuru sırasında dil belgelerini teslim etmesi önerilmektedir.)

Başvuru evrakları için tıklayınız

Puanlandırma kriterleri için tıklayınız Ders Verme Eğitim Alma

Fakülte Kontenjan Dağılımı için tıklayınız : 2016 – 2017 2. BAŞVURU ve 2017-2018 1. BAŞVURU

Partner Üniversite Listesi için tıklayınız

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü

Florya Kampüsü

J Blok 2. Kat

erasmus.aydin.edu.tr

 

Ayrıntılı bilgi için Erasmus+ Kurum Koordinatör Yardımcısı Mariana Astefanoaie ile iletişime geçebilirsiniz. 

mariana@aydin.edu.tr / erasmus@aydin.edu.tr 


<< Back

Date: 05.09.2017 18:44:51 Count: 1372