• International Education to be held on 21st of March at Istanbul Aydın University. Join us in Istanbul!
 • 2017-2018 Erasmus+ Student Mobility for Placement Applications are now open! Apply now!
 • 2015-2016/2016-2017 Erasmus+ Staff Mobility Applications are open
 • Welcome to Erasmus+ Office web page!
PUBLICATION & ACTIVITIES


2017-2018 2. Erasmus Staj Hareketliliği Başvuru ve Yerleştirme Sonuçları

<< Back

2017-2018 Second Erasmus+ Traineeship Mobility Application and Placement Results

Dear Erasmus+ Departmental Coordinators and Students,

2017-2018 Second Erasmus+ Traineeship Mobility Application and Placement Results are in

tables below. But primarily please READ THE INFORMATION BELOW CAREFULLY.

 • Erasmus+ Traineeship Mobility Placement Results announced as in table are going to finalized after the students sign their “Letter of Commitment Regarding Erasmus+ Traineeship”. 
 • The students who got at least 60 from language proficiency test and at least 65 from Erasmus+ general success score have been selected as granted students.
 • The students who would like to participate the Erasmus+ Traineeship mobility in June-September 2018 should give documents which prove that they find their work place to Erasmus+ Office until 15.10.2017.
 • During the 2017-2018 Academic Year, 14 students more will be awarded with the Erasmus+ grant for the Erasmus+ Traineeship Mobility after all students present their necessary documents to IAU Erasmus+ Office till the deadline. Students will be granted for only 2 months. However, in case of any raise in 2017-2018 Erasmus+ Traineeship Mobility budget, the necessary information regarding this issue will be announced on IAU Erasmus+ web page erasmus.aydin.edu.tr.
 • Erasmus+ funds are provided by European Commission through Turkish National Agency. Our students will be able to be funded in frame of grant that our university will be assigned with, from 2016-2017 and 2017-2018 Erasmus+ Programme’s Budgets.
 • Students can object the application results until June 13th, 2017 1 PM. Objections can only be made by giving a petition to the Erasmus+ Office. Then the updated results will be announced due to the success and choices of the students.
 • Students should come the Erasmus+ Office by making an appointment from http://erasmusapp.aydin.edu.tr and sign “The Letter of Commitment Regarding Erasmus+ Traineeship Mobility” in our office until 13.06.2017 1 PM to participate the mobility. Otherwise, the students will lose the chance to participate the mobility.    
 • The students who have deserved to participate 2017- 2018 Erasmus+ Traineeship Mobility must take Online Linguistic Support held by European Commission after having their visa and submit the results to the Erasmus+ Office.
 • An Orientation Program will be held at İstanbul Aydın University for the students who will participate Erasmus+ Programme. Attendance is compulsory and necessary. 

For both LOCAL and INTERNATIONAL students the Erasmus+ Traineeship mobilities Orientation Programme will be held on:

13.06.2017, between 3 PM and 5 PM in A1410

 • Erasmus+ Faculty and Departmental Coordinators need to give the necessary assistance to the students who are going to attend the Erasmus+ Programme.
 • Each student's process will be finalized after the approval of traineeship agreement by both IAU and partner institution and obtaining the Acceptance letter and the necessary visa.
 • 10 points are deducted from the students who have already participated Erasmus mobility and shown with " * " on the result list.
 • Students shown with " ** " have applied both studies and traineeship mobilities. 10 points are deducted from one of the mobility score.
 • 15 points are added to children of martyrs and veterans and shown as “***” on the list.
 • 10 points are deducted from the students who were eligible to participate the 2016-2017 Erasmus+ mobility but did not participate it. They are shown as “****” on the list.
 • TOEFL results are used for some of the students and shown as “*****” on the list. ÖSYM’s result conversion table is used to mention the scores.  
 • The applications of the students who did not attend either the written or speaking exam will not be considered and marked as ’’ x’’ in the table below.

On behalf of Istanbul Aydın University Erasmus+ Office we thank every single student who applied for Erasmus+ programme and we wish them all the best.

 

2017-2018 2. Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru ve Yerleştirme Sonuçları

Değerli Erasmus+ Koordinatörleri ve Sevgili Öğrenciler,

2017-2018 2. Erasmus+ Staj hareketliliği başvuru ve yerleştirme sonuçları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Ancak öncelikli olarak lütfen AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLE OKUYUNUZ.

 • Tablolarda açıklanan sonuçlar öğrencilerin taahhütnameleri imzalamaları durumunda nihai hale gelecek sonuçlardır.
 • Erasmus+ Staj Hareketliliği için Yabancı Dil Sınavı en az 60 ve Erasmus+ başarı puanı en az 65 olan öğrenciler gitmeye hibeli olarak hak kazanmışlardır.
 • Erasmus+ Staj Hareketliliği için Haziran-Eylül 2018 ayları arasında gitmek isteyen öğrencilerin 15 Ekim 2017 tarihine kadar staj yeri bulduklarına dair evraklarını Koordinatörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.
 • 2017-2018 Akademik yılında Erasmus+ Staj Hareketliliği için 14 öğrencinin daha hibeli olarak gitmesi öngörülmektedir. Öğrenciler sadece 2 ay üzerinden hibe alabilecektir.  Ancak 2017 ve 2018 Erasmus+ Staj Hareketliliği bütçelerinde herhangi artış olması durumunda gerekli duyuru erasmus.aydin.edu.tr web sayfamızdan yapılacaktır. 
 • Erasmus+ hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. 2016-2017 ve 2017–2018 akademik yılı için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus+ hibesi tahsis edilebilecektir.
 • Öğrencilerin Erasmus+ başvuru sonuçlarına itiraz etmeleri için son tarih 13.06.2017 saat 13:00’dür. İtirazlar dilekçe ile Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne yapılmalıdır. Sonrasında öğrencilerin başarı durumları ve tercihlerine göre aday gösterilecekleri üniversiteler açıklanacaktır.
 • Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılacak öğrenciler 13.06.2017 Saat:13:00’ye kadar http://erasmusapp.aydin.edu.tr adresinden randevu alarak Erasmus+ Ofisi’ne gelip “Erasmus+ Staj Hareketliliği Taahütnamesi”ni imzalamak zorundadırlar. Aksi takdirde, hareketliliğe katılma haklarını yitireceklerdir.

·         2017 - 2018 Erasmus+ programından Hibeli olarak yararlanmaya hak kazanan tüm öğrencilerin Erasmus+ stajı yapacakları ülkelerin vizelerini aldıktan sonra Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Çevrimiçi (Online) Dil Sınavına Girmeleri gerekmektedir. Akabinde Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğümüze 1. OLS sınav sonucunun bildirilmesi gerekmektedir. 

 • Erasmus+ kapsamında aday gösterilen öğrencilere Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından süreç hakkında bilgi vermek amacıyla Oryantasyon Programı düzenlenecektir.

 Ulusal ve uluslararası öğrenciler için Erasmus+ Staj Hareketliliği için Oryantasyon programı:

13.06.2017 tarihinde, 15:00-17:00 saatleri arasında A blok 1410 sınıfta gerçekleştirileçektır

 • Fakülte/bölüm Koordinatörlerinin ekteki listede yer alan yaz döneminde değişimden yararlanacak olan öğrencilere gideceği kuruma başvuru işlemleri konusunda destek vermeleri gerekmektedir.
 • Öğrencilerin Partner kuruma gitmeye hak kazanmaları için karşı kurumdan kabul mektuplarını almaları, staj için öğrenim anlaşmalarının imzalanması ve vize süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir.
 • Daha önceden Erasmus+ öğrenim ya da staj hareketliliğinden en az 1 defa yararlanan öğrenciler listede ‘’ * ‘’ olarak işaretlenip Erasmus+ sınav sonuçlarından 10 puan düşürülmüştür.
 • Her iki programa birden başvuran öğrencilerin tercihlerine göre bir hareketlilik puanından 10 puan düşürülmüş ve listede " ** " olarak işaretlenmiştir.
 • Şehit veya Gazi yakınlarına 15 puan eklenmiş ve listede “***” olarak işaretlenmiştir.
 • 2016-2017 Akademik Yılı’nda kazandığı halde Erasmus+ hareketliliğine katılmamış öğrencilerden 10 puan düşürülmüş ve listede “****” olarak işaretlenmiştir.
 • TOEFL notu eşdeğerliliği alınan öğrenciler listede “*****” olarak işaretlenmiştir.
 • Yabancı Dil Sınavında yazılı ya da sözlü oturumlarından birine girmeyen aşağıdaki listede bulunan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmamış olup, sınav sonuçları ve başarı puanları ‘’x’’ olarak belirtilmiştir.

Başvuran ve ilgi gösteren bütün adaylara teşekkür eder, bu süreçte başarılar dileriz.

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü

 Please click for list of Erasmus+ Traineeship Language Exam Results

Please click for list of Erasmus+ Traineeship Mobility Results

IMPORTANT NOTE:

DURUM: 

ASİL-HİBELİ: GRANTED

YEDEK-HİBESİZ: ZERO-GRANTED

X- sınava girmediğinden veya notu yeterli olmadığından hak kazanamayan öğrenciler

X- students who did not attend the exam or their score is below the accepted threshold and are not entitled to participate in the Erasmus+ Traineeship Programme  

 


<< Back

Date: 09.06.2017 17:52:36 Count: 2321