• International Education to be held on 21st of March at Istanbul Aydın University. Join us in Istanbul!
 • 2017-2018 Erasmus+ Student Mobility for Placement Applications are now open! Apply now!
 • 2015-2016/2016-2017 Erasmus+ Staff Mobility Applications are open
 • Welcome to Erasmus+ Office web page!
PUBLICATION & ACTIVITIES


2017-2018 Erasmus Öğrenim ve Staj Başvuru Sonuçları

<< Back

2017-2018 Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları

 

Değerli Erasmus+ Koordinatörleri ve Sevgili Öğrenciler,

2017-2018 Erasmus+ Öğrenim ve Staj hareketliliği başvuru sonuçları aşağıdaki tablolarda

yer almaktadır.

Ancak öncelikli olarak lütfen AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLE OKUYUNUZ.

 • Tablolarda açıklanan sonuçlar değerlendirme açısından nihai ama hibe açısından kesin olmayan sonuçlardır.
 • Erasmus+ hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. 2017-2018 akademik yılı için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus+ hibesi tahsis edilebilecektir.
 • Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarının, yerleştirmesi yapılan öğrencilerin tamamını hibelendiremeyeceğinin ortaya çıkması halinde, bölümlere göre eşit dağılım gözetilecek ve sıralamada kendisine hibe düşmeyen öğrenciler hibesiz olarak Erasmus+ programından yararlanabilecektir. 2017-2018 akademik yılı içerisinde bu öğrenciler için ek hibe talep edilebilecektir. Ek hibenin kurumlara tahsis edilip edilmeyeceği yaklaşık Şubat-Mart 2018’da belli olacak ancak tahsis edilmesi halinde hibe tutarının üniversitemiz hesabına geçmesi Nisan 2018’yi bulabilecektir.
 • Öğrencilerin Erasmus+ başvuru sonuçlarına itiraz etmeleri için son tarih 13 Nisan 2017 saat 17:00’dir. İtirazlar dilekçe ile Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne yapılmalıdır. Sonrasında öğrencilerin başarı durumları ve tercihlerine göre aday gösterilecekleri üniversiteler açıklanacaktır.
 • Asil ve yedekte olan Erasmus+ adaylarına İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından ücretsiz İngilizce Destek Kursu düzenlenmesi durumunda erasmus.aydin.edu.tr’den duyurusu yapılacaktır. Kurs düzenlenmesi halinde tüm öğrencilerin katılımı zorunludur.
 • Yabancı Dil Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2017 - 2018 Erasmus+ programından Hibeli ya da Hibesiz olarak yararlanmaya hak kazanan tüm öğrencilerin Erasmus+ ile eğitim görecekleri veya staj yapacakları ülkelerin vizelerini aldıktan sonra Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Çevrimiçi (Online) Dil Sınavına Girmeleri gerekmektedir.   
 • Feragat eden öğrencilerin olması halinde ilgili bölümde bulunan en yüksek puana sahip yedek öğrenciler ile temasa geçilecektir.
 • Daha önceden Erasmus+ öğrenim ya da staj hareketliliğinden en az 1 defa yararlanan öğrenciler listede ‘’ * ‘’ olarak işaretlenip Erasmus+ sınav sonuçlarından 10 puan düşürülmüştür.
 • Her iki programa birden başvuran öğrencilerin tercihlerine göre bir hareketlilik puanından 10 puan düşürülmüş ve listede " ** " olarak işaretlenmiştir.
 • Şehit veya Gazi yakınlarına 10 puan eklenmiş ve listede “***” olarak işaretlenmiştir.
 • 2016-2017 Akademik Yılı’nda kazandığı halde Erasmus+ hareketliliğine katılmamış öğrencilerden 5 puan düşürülmüş ve listede “****” olarak işaretlenmiştir.
 • TOEFL notu eşdeğerliliği alınan öğrenciler listede “*****” olarak işaretlenmiştir.
 • Açıklanan sonuçlar doğrultusunda ‘Yedek-Hibesiz’ olacak öğrenciler, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın Üniversitemize ekstra hibe tahsis etmesi durumunda ‘Hibeli’ olarak yararlanmaya hak kazanabileceklerdir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda konu ile ilgili gerekli açıklama erasmus.aydin.edu.tr adresinden yapılacaktır. 
 • Erasmus+ kapsamında aday gösterilen öğrencilere süreç hakkında bilgi vermek amacıyla bilgilendirme semineri ve oryantasyon programı düzenlenecektir. Toplantıya tüm öğrencilerin katılımı gerekli ve zorunludur. Toplantının yeri ve saati için lütfen erasmus.aydin.edu.tr’den duyuruları takip ediniz.
 • Erasmus+ hareketliliğine aday gösterilen öğrencilerin gidecekleri üniversitenin web sayfasını ziyaret etmeleri, başvuruları için belirlenen SON TARİHLERİ ve gerekli işlemleri dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.
 • Fakülte/bölüm Koordinatörlerinin ekteki listede yer alan ve güz veya bahar döneminde değişimden yararlanacak olan öğrencilere gideceği kuruma başvuru işlemleri konusunda destek vermeleri gerekmektedir.
 • Öğrencinin karşı kuruma başvurusunda gecikme olmaması için Erasmus+ Bölüm Koordinatörlerinin ve öğrencilerin karşı kurumun BAŞVURU SON TARİHLERİNİ dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.
 • 2017-2018 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin aday gösterilecekleri Üniversiteler en kısa sürede açıklanacaktır.
 • Yabancı Dil Sınavında yazılı ya da sözlü oturumlarından birine girmeyen aşağıdaki listede bulunan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmamış olup, sınav sonuçları ve başarı puanları ‘’x’’ olarak belirtilmiştir.

 

Başvuran ve ilgi gösteren bütün adaylara teşekkür eder, bu süreçte başarılar dileriz,

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü

 

2017-2018 Erasmus+ Student Mobility for Studies & Traineeship Application Results

Dear Erasmus+ Departmental Coordinators and Students,

2017-2018 Erasmus+ Study and Traineeship Mobility Application Results are in tables below.

But first please READ THE INFORMATION BELOW CAREFULLY.

 • Results announced as in table are the final results in  terms of  evaluation. The students having the Erasmus+ grant will be decided later.
 • Erasmus+ funds are provided by European Commission through Turkey National Agency. Our students will be able to be funded in frame of grant which our university will be deserved from 2017-2018 Erasmus+ Programs Budget.
 • In case that our fund won’t be enough for all applicants, fund will be prorated equally according to programs/departments and the Students who cannot be funded will be allowed to join program without fund. Within the academic year of 2017-2018 our university might ask extra funds from Turkey National Agency for the students who couldn’t get any funds. The agency will make its decision in February-March 2018. Even if our university manage to get the extra funds from the National Agency we might wait until April 2018 to see the funds in our account.
 • Students can object the application results until April 13th, 2017 5 PM. Objections can only be made by giving a petition to the Erasmus+ Office. Then the results will be announced due to the success and choices of the students.
 • If an intensive English course is organised by İstanbul Aydın University the announcement will be made on erasmus.aydin.edu.tr
 • In case of application cancellations/resignations, the student who has the highest score will be contacted by the Erasmus+Office and will be included to Erasmus+ program.
 • The students who have deserved to participate 2017- 2018 Erasmus+ Student mobility must take Online Linguistic Support held by European Commission after having their visa.
 • 10 points are deducted from the students who have already participated Erasmus mobility and shown with " * " on the result list.
 • Students shown with " ** " have applied both studies and traineeship mobilities. 10 points are deducted from one of the mobility score.
 • 10 points are added to children of martyrs and veterans and shown as “***” on the list.
 • 5 points are deducted from the students who were eligible to participate the 2016-2017 Erasmus+ mobility but did not particiapate it. They are shown as “****” on the list.
 • TOEFL results are used for some of the students and shown as “*****” on the list. ÖSYM’s result conversion table is used to mention the scores.  
 • If any additional Erasmus+ grant will be supplied to İstanbul Aydın University by the Turkish National Agency, the students who were going to participate Erasmus+ mobility in the waiting list might get the Erasmus+ grant as well.
 • Orientation program will be held at İstanbul Aydın University for the students who are entilted to attend the Erasmus+ Program. Attendance is compulsory and necessary. The date and time will be announced from IAU Erasmus+ website.
 • The students who manage to enrol for the courses should follow up the necessary steps that they need to complete.
 • Erasmus+ Faculty and Departmental Coordinators need to give the necessary assistance to the students who are going to attend the Erasmus+ program.
 • The coordinators and students should check the application deadlines of the partner universities to start the Erasmus+ process on time.
 • The successful students will be nominated to the partner universities as soon as possible.
 • The applications of the students who did not attend either the written or speaking exam will not be considered and marked as ’’ x’’ in the table below.

On behalf of Istanbul Aydın University Erasmus+ Office we thank every single student who applied

for the Erasmus+ Program and we wish them all the best.

Istanbul Aydın University Erasmus+ Office          

 

Please click for the list of Erasmus+ Student Mobility for studies results

Please click for Erasmus+ Student Mobility for traineeships results


<< Back

Date: 06.04.2017 10:44:18 Count: 5082