• International Education to be held on 21st of March at Istanbul Aydın University. Join us in Istanbul!
  • 2017-2018 Erasmus+ Student Mobility for Placement Applications are now open! Apply now!
  • 2015-2016/2016-2017 Erasmus+ Staff Mobility Applications are open
  • Welcome to Erasmus+ Office web page!
Announcements


2017-2018 Spring Semester Erasmus Study Mobility and International Credit Mobility Additional Applications

<< Back

Untitled Document
2017-2018 Erasmus+ Applications for Student Mobility for Study (Spring Semester) 
 
DO NOT APPLY BEFORE READING THE BELOW INFORMATION!
 
AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI OKUMADAN KESİNLİKLE TERCİH YAPMAYINIZ!
 
Başvuru Tarihleri: 05 Ekim 2017 – 25 Ekim 2017 Saat:17:00 
 
Application Dates: 05 October 2017 – 25 October 2017 5PM
 
Yabancı Dil Yazılı Sınavı: 28.10.2017
 
Erasmus+ English/Russian/Spanish Written Exam: 28.10.2017
 
Yabancı Dil Sözlü Sınavı: 28.10.2017
Erasmus+ English/Russian/Spanish Speaking exam: 28.10.2017
(Yabancı Dil Sınavına girmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)
(The candidates who don`t enroll for the English exam will not be taken into consideration)
 
Başvuru Ölçütleri:
Application Criteria:
Birinci sınıfların birinci döneminde olan öğrenciler transkriptleri oluşmadığı için
bu başvuru döneminde başvuru yapamazlar.
 
Students in their first year first semester of study period at our university are
not able to apply in this application round as they do not have a GPA.
 
Lisans öğrencileri için minimum 2.20/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak
Minimum 2.20/4.00 CGPA for the students in the Associate and Bachelor`s programmes
 
Lisansüstü ve Doktora öğrencileri için minimum 2.50/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak 
Minimum 2.50/4.00 CGPA for the students in the Master`s and Ph.D. programmes
 
Belirlenen tarihte Yabancı Dil Sınavına girmek
Attending the Erasmus+ written and speaking language exams
 
Başvuru için Gerekli Belgeler:
Documents Required for Application:
 
Bu başvuru dönemi sadece ek başvuruları kapsayacağından partner üniversite kotaları geçmiş dönem başvurularına oranla daha sınırlı sayıda olacaktır. 
 
Başvurunuzu aşağıda linki verilen sistem üzerinden yapmalısınız. Sisteme Europass formatındaki CV’nizi de yüklemelisiniz. Eğer varsa son iki yıla ait TOEFL notunuzu TOEFL sekmesine yükleyebilirsiniz. TOEFL notunuz yoksa başka bir sınav notu ya da belge yüklemeyin ve bu kısmı boş bırakın.
 
Şehit veya Gazi çocuğu iseniz ya da herhangi bir engeliniz varsa “Martyrs & Veterans and Handicapped Ceritificate” kısmına bununla ilgili belgeyi yükleyiniz. Aksi takdirde bu kısmını boş bırakınız
 
Gerekli tüm evrakların yüklenmesinin ardından başvurunuz yapılacaktır. http://erasmusapp.aydin.edu.tr/
 
As this round of application is the additional one students should bear in mind that quotas of the Universities will be limited compared to the previous application periods. 
 
You should use this system to submit your application form and all your supporting documents, including your CV in Europass format. You should upload only your last two years’ TOEFL result (if available) in the TOEFL field. İf you do not have a TOEFL Certificate, please don’t upload anything in this” field.
 
If you are the child of a martyr or veteran or is you have any disability, you need to upload the certificate proving your status in the “Martyrs & Veterans and Handicapped Certificate” field. If you don’t belong to any of the above categories (students who are children of a martyr or veteran or students with disabilities), please don’t upload anything in the “Certificate” field.
 
You will be able to submit your application once you have supplied everything we need. http://erasmusapp.aydin.edu.tr/
 
Değerlendirme Ölçütleri:
 
Assessment Criteria for Student Mobility for Studies:
 
Akademik Başarı Düzeyi: %50 (CGPA %50)
 
Yabancı Dil Seviye: %50 (Erasmus+ English/Russian/Spanish exam %50)
 
Uluslararası Kredi Hareketliliği kapsamında Avrupa dışındaki ülkeleri (Rusya’daki Ural Federal University hariç) seçen öğrencilerimiz hareketlilikten HIBESIZ olarak yararlanabileceklerdir. Avrupa ülkelerini ve Rusya’daki Ural Federal University’yi seçen öğrencilerimizin hareketlilikten hibeli olarak yararlanabilme şansları bulunmaktadır.
 
Students choosing the Non-European countries (except Ural Federal University in Russia) within the International Credit Mobility will join the mobility WITHOUT HAVING THE GRANT. Students choosing the European countries and Ural Federal University in Russia might have the chance to participate the mobility with grant.
 
Öğrencilerin tercihlerinde daha sonradan değişiklik yapması mümkün olamayacağı için; başvurusunu yapacak İAÜ Öğrencilerinin tercihlerini yaparken Üniversitenin eğitim diline ve derslerin İAÜ'deki dersleri ile büyük oranda uyuşmasına dikkat etmelerini tavsiye etmekteyiz. Öğrencilerin sistem üzerinden 5 üniversite tercih etmesi gerekmektedir.(Sistemde seçilecek 5 üniversite olmaması durumunda daha az Üniversite tercih edilebilecektir) İlk tercih, öğrencinin gitmek istediği ilk kurum olarak dikkate alınacağından bu sıranın bu şekilde yapılması gerekmektedir.
 
Seçilecek üniversitelerin Erasmus+ öğrencilerine toplamda en az 30 AKTS (kredilik) ders sunacağından emin olunmalıdır. Master ve Doktora öğrencilerinin ise tezlerine kredi veren ve tez danışmanı atayan üniversiteleri tercih etmeleri tavsiye edilmektedir.
 
IAU Erasmus+ Office suggests IAU Students about paying attention to the courses equivalences and language of instruction of the universities that will be preferred on their online application system. Students will be requested to select 5 universities upon applying (for some departments there will be less than 5 universities available; only in this case the students can choose less than 5 universities). The selection should be made carefully, paying attention to the first university selected (which should have most course compatibility with the student’s programme at IAU).
 
Students also need to make sure that the universities they choose offer at least 30 ECTS in total for Erasmus+ students. Master and PhD students are suggested to choose universities which give ECTS to their thesis research and appoint a thesis advisor to them.
 
Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus+ hibesi tahsis edilebilecektir. Birimimiz, üniversitemize tahsis edilecek Erasmus+ hibesi belli olana kadar hiçbir öğrenciye hibeli öğrenci olacağı garantisini sunmamaktadır. 
 
A number of the selected students can benefit from the total Erasmus+ Grant allocated to Istanbul Aydın University by Turkish National Agency. In consequence, our University cannot guarantee that all the selected students will receive a monthly Erasmus+ grant for their study/placement mobility.
 
İAÜ öğrencilerinin Erasmus+ hareketliliği başvurularında bu durumu dikkate almaları ve hibelerin yetersiz olması durumunda İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ’nden herhangi bir hibe talep edemeyecekleri önemle bildirilir.
 
IAU students should take this into consideration. In case of insufficient grants, it is notified that they would not demand any grants from Istanbul Aydın University.
 
Başvuru formunu lütfen sizden istenen şekilde ve eksiksiz olarak doldurunuz. Eksik ve yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.
 
Please make sure that you read, fully understood and comply with the criteria requested by this application. Any incomplete/incorrect applications will not be taken into consideration. 
 
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY ERASMUS+ OFFICE


<< Back

Date: 14.10.2017 Count: 585