• International Education to be held on 21st of March at Istanbul Aydın University. Join us in Istanbul!
  • 2017-2018 Erasmus+ Student Mobility for Placement Applications are now open! Apply now!
  • 2015-2016/2016-2017 Erasmus+ Staff Mobility Applications are open
  • Welcome to Erasmus+ Office web page!
Announcements


2016-2017 Erasmus Personel Hareketliliği 1. Başvuru - 2015-2016 2. Başvuru Sonuçları

<< Back

2016-2017 Erasmus+ Personel Hareketliliği 1. Başvuru - 2015-2016 2. Başvuru Sonuçları

2016-2017 Erasmus+ Personel Hareketliliği 1. Başvuru - 2015-2016 2. Başvuru döneminde göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı başvuran tüm Akademik ve İdari Personelimize teşekkür ederiz,

Erasmus+ Personel Hareketliliği 2016-2017 Erasmus+ Personel Hareketliliği 1. Başvuru - 2015-2016 2. Başvuru dönemi yerleştirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ancak öncelikli olarak lütfen AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLE OKUYUNUZ:

- Tablolarda açıklanan sonuçlar değerlendirme açısından nihai sonuçlardır. Erasmus+ Değişim Programına katılacak olan personelden seçilenlerin hepsi, Üniversitemize tahsis edilen hibeden yararlanmaya hak kazanmıştır.

- Yararlanıcıların Erasmus+ Değişimi hakkından herhangi bir sebeple feragat etmek istemesi halinde; feragat dilekçelerini Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Personelin değişim hakkından vazgeçmesini gerektirecek zorunlu hallerin herhangi bir tarihte ortaya çıkması durumunda; hak sahibi personelin feragat dilekçesini belirttiği değişim başlangıç tarihinden en az 1 ay önce birimimize bildirmesi gerekmektedir.

 

Yurtdışına Çıkmadan Önce Koordinatörlüğümüze Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

-          Hesap Cüzdanı (Deniz Bank'tan açılacak Euro Hesabı)

-          Pasaport

-          Vize

Yukarıdaki belgelerin tamamlanması halinde Hibe Sözleşmesi yapılabilecektir.

 

Yurtdışından Döndükten Sonra Ofisimize Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

-         Katılım Sertifikası,

-         Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi),

-   Personel Nihai Raporu (Hareketlilik Aracı kullanılarak ders verme / eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personelin çevirimiçi AB anketini “EU Survey” doldurmaları istenir.)

 

Erasmus+ Personel Hareketliliği Hibeleri

Ülke Grupları

Hareketlilikte Gidilen Ülkeler

Günlük Hibe Miktarları (€)

Grup A

Danimarka, Hollanda, İngiltere (Birleşik Krallık), İrlanda, İsveç

144

Grup B

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Yunanistan

126

Grup C

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovakya

108

Grup D

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

90

 

Katılımcılar seyahat maliyetlerini karşılamak için aşağıda belirtilen desteği alacaklardır:

Seyahat Mesafeleri

Tutar (€)

100 ile 499 KM arasında

180

500 ile 1999 KM arasında

275

2000 ile 2999 KM arasında

360

3000 ile 3999 KM arasında

530

4000 ile 7999 KM arasında

820

8000 KM ve üzeri

1100

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe yurt dışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Erasmus+ Personel Hareketliliğinden faydalanan personele verilen günlük/haftalık hibe kalacak yer, yeme-içme masrafları, iletişim giderleri, yerel seyahat giderleri, şehir içi seyahat giderleri, ev sigorta masrafları gibi giderleri kapsar. Bu giderler için ayrıca ödeme yapılmaz.

Faaliyetten faydalanan personele ödenebilecek en yüksek günlük/haftalık hibe miktarı personelin Ders Verme / Eğitim Alma faaliyeti için personel hareketliliği anlaşmasında yer alan faaliyeti ile ilişkili olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı görünen günler için hesaplanan tutardır.

Personel hareketliliğinden faydalanan personele günlük hibe ödemesi yapılabilmesi için personelin bahsi geçen günde mümkün olduğunca tam güne yakın olacak şekilde karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet gerçekleştirmiş olması ve bu bilginin taraflarca imzalanmış Ders Verme / Eğitim Alma faaliyeti için personel hareketliliği anlaşmasında ya da katılım sertifikası ile belgelendirilmiş olması gerekmektedir.

Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.

Personel hareketliliği faaliyetinden yararlanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilir.

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilir ve yukarıda verilen tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Şehir içi ulaşıma ait seyahat giderleri karşılanmaz. Kişi bu giderlerini kendisine verilen günlük/haftalık hibeden karşılamak durumundadır.

Yükseköğretim Kurumu personel hareketliliği faaliyetini yaygınlaştırmak amacı ile (daha fazla sayıda personelin programdan faydalanabilmesi için) faaliyetten faydalanan personeli için Merkezimizce ödenmesi uygun bulunan seyahat giderinin altında ödeme yapmak üzere karar alabilir. Bu şekilde bir karar alınması halinde kararın yazılı olarak kayıt altına alınması, hedef kitleye duyurulması ve tüm personele aynı şekilde uygulanması gerekmektedir.

Hareketlilik gerçekleştiren personelin hibesi 2 taksitte ödenir.

İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresi için hesaplanan gündelik ve mesafe hesaplayıcı aracılığı ile tespit edilen seyahat giderleri toplamının %80 orandaki kısmı ödenir.

İkinci taksit (%20), faaliyet dönemi sonunda, personele verilen katılım sertifikası ve pasaport giriş/çıkış tarihlerinde yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır.

İsteyen personel hibesiz olarak da personel hareketliliği faaliyetinden Üniversitemizin onayından sonra yararlanabilir. Bu durumda hibesiz personel hibe alan personel ile aynı belgeleri teslim etmekle yükümlü olacaktır.

2015-2016 Erasmus+ Personel Hareketliliği 2. Başvuru Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız

2016-2017 Erasmus+ Personel Hareketliliği 1. Başvuru Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız

Başvuran ve ilgi gösteren bütün personelimize teşekkür eder, Üniversitemizin Erasmus+ Giden Akademik ve İdari Personeline bu süreçte kolaylıklar dileriz,

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü

 


<< Back

Date: 29.03.2017 17:18:09 Count: 1232