• International Education to be held on 21st of March at Istanbul Aydın University. Join us in Istanbul!
  • 2017-2018 Erasmus+ Student Mobility for Placement Applications are now open! Apply now!
  • 2015-2016/2016-2017 Erasmus+ Staff Mobility Applications are open
  • Welcome to Erasmus+ Office web page!
Announcements


2017-2018 Erasmus Student Mobility Applications

<< Back

2017-2018 Erasmus+ Student Mobility Applications

2017-2018 Erasmus+ Applications for Student Mobility for Study and Placement (Internship)

DO NOT APPLY BEFORE READING THE BELOW INFORMATION!

AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI OKUMADAN KESİNLİKLE TERCİH YAPMAYINIZ!

Başvuru Tarihleri: 07 Şubat 2017 – 03 Mart 2017 Saat:17:00 

Application Dates: 07 February 2017 – 03 March 2017 5PM

Yabancı Dil Yazılı Sınavı: Daha sonra ilan edilecektir
Erasmus+ English/Russian/Spanish Written Exam: To be announced later

Yabancı Dil Sözlü Sınavı: Daha sonra ilan edilecektir
Erasmus+ English/Russian/Spanish Speaking exam: To be announced later
(Yabancı Dil Sınavına girmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)
(The candidates who don`t enroll for the English exam will not be taken into consideration)

Başvuru Ölçütleri:
Application Criteria:
Lisans öğrencileri için minimum 2.20/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak
Minimum 2.20/4.00 CGPA for the students in the Associate and Bachelor`s programmes

Lisansüstü ve Doktora öğrencileri için minimum 2.50/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak 
Minimum 2.50/4.00 CGPA for the students in the Master`s and Ph.D. programmes

Belirlenen tarihte Yabancı Dil Sınavına girmek
Attending the Erasmus+ written and speaking language exams

Başvuru için Gerekli Belgeler:
Documents Required for Application:

Başvurunuzu aşağıda linki verilen sistem üzerinden yapmalısınız. Sisteme Europass formatındaki CV’nizi de yüklemelisiniz. Eğer varsa son iki yıla ait TOEFL notunuzu Proficiency sekmesine yükleyebilirsiniz. TOEFL notunuz yoksa başka bir sınav notu ya da belge yüklemeyin ve bu kısmı boş bırakın.

Şehit veya Gazi çocuğu iseniz ya da herhangi bir engeliniz varsa Certificate kısmına bununla ilgili belgeyi yükleyiniz. Aksi takdirde Certificate kısmını boş bırakınız

Hem Öğrenim hem de Staj Hareketliliğini seçen öğrencilerin staj puanından 10 puan düşürülecektir.

Gerekli tüm evrakların yüklenmesinin ardından başvurunuz yapılacaktır. http://erasmusapp.aydin.edu.tr/

You should use this system to submit your application form and all your supporting documents, including your CV in Europass format. You should upload only your last two years’ TOEFL result (if available) in the Proficiency field. İf you do not have a TOEFL Certificate, please don’t upload anything in the “Proficiency” field.

If you are the child of a martyr or veteran or is you have any disability, you need to upload the certificate proving your status in the “Certificate” field. If you don’t belong to any of the above categories (students who are children of a martyr or veteran or students with disabilities), please don’t upload anything in the “Certificate” field.

The students applying for both Erasmus+ Study and Internship Mobilities will have 10 points deducted from their Internship result.

 You will be able to submit your application once you have supplied everything we need. http://erasmusapp.aydin.edu.tr/

Değerlendirme Ölçütleri:

Assessment Criteria for Student Mobility for Studies:

Akademik Başarı Düzeyi: %50 (CGPA %50)

Yabancı Dil Seviye: %50 (Erasmus+ English/Russian/Spanish exam %50)

Assessment Criteria for Student Mobility for Traineeship (Internship):

Akademik Başarı Düzeyi: %50 (CGPA %50)

Yabancı Dil Seviye: %50 (Erasmus+ English/Russian/Spanish exam %50)

Erasmus+ hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından paylaştırılmaktadır. 2017–2018 akademik yılı için Üniversitemize tahsis edilecek hibe tutarı yaklaşık olarak Temmuz-Ağustos 2017 tarihlerinde netleşecektir. Bu nedenle, başvuruların sona ermesinden sonra açıklanacak olan seçim sonuçları değerlendirme açısından nihai, ancak hibe koşulu açısından ÖN SEÇİM sonuçları olacaktır. 

Erasmus+ grant to Turkish Universities is shared by the National Agency through The European Commission. For the 2017-2018 Academic Year the total grant to be received by Istanbul Aydin University will be announced by the Turkish National Agency in July/August 2017. Therefore, the results which will be announced after the application period will be the ultimate but in terms of the distribution of the total Erasmus+ grant will be preselection results.

Öğrencilerin tercihlerinde daha sonradan değişiklik yapması mümkün olamayacağı için; başvurusunu yapacak İAÜ Öğrencilerinin tercihlerini yaparken Üniversitenin eğitim diline ve derslerin İAÜ'deki dersleri ile büyük oranda uyuşmasına dikkat etmelerini tavsiye etmekteyiz. Öğrencilerin sistem üzerinden 5 üniversite tercih etmesi gerekmektedir.(Sistemde seçilecek 5 üniversite olmaması durumunda daha az Üniversite tercih edilebilecektir) İlk tercih, öğrencinin gitmek istediği ilk kurum olarak dikkate alınacağından bu sıranın bu şekilde yapılması gerekmektedir.

Seçilecek üniversitelerin Erasmus+ öğrencilerine toplamda en az 30 AKTS (kredilik) ders sunacağından emin olunmalıdır. Master ve Doktora öğrencilerinin ise tezlerine kredi veren ve tez danışmanı atayan üniversiteleri tercih etmeleri tavsiye edilmektedir.

IAU Erasmus+ Office suggests IAU Students about paying attention to the courses equivalences and language of instruction of the universities that will be preferred on their online application system. Students will be requested to select 5 universities upon applying (for some departments there will be less than 5 universities available; only in this case the students can choose less than 5 universities). The selection should be made carefully, paying attention to the first university selected (which should have most course compatibility with the student’s programme at IAU).

Students also need to make sure that the universities they choose offer at least 30 ECTS in total for Erasmus+ students. Master and PhD students are suggested to choose universities which give ECTS to their thesis research and appoint a thesis advisor to them.

Erasmus+ Staj hareketliliğine başvuracak öğrencilerin staj yapacakları kurumdan bir kabul mektubu ya da kabul edileceklerine dair bir teyit e-maili alarak başvuru sisteminde staj seçilince açılacak olan “Erasmus+ Traineeship/Internship Acceptance Letter” sekmesini yüklemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde staj hareketliliğine başvuru yapılamayacaktır.

3 Mart 2017 tarihine kadar bir Erasmus + Staj yeri bulma imkânınız yoksa sadece Erasmus + Öğrenim Hareketliliği için başvuruda bulunabilirsiniz (İAÜ'de birinci, ikinci ve üçüncü yıl tam zamanlı öğrenci olma koşulu ile).

For students applying for an Erasmus+ internship/traineeship mobility it is compulsory to upload in the application form their Internship Acceptance Letter (for a min. 60 days period) or a Confirmation of Acceptance e-mail from the host institution in the field “Erasmus+ Traineeship/Internship Acceptance Letter”. Without the necessary Acceptance letter the Erasmus+ internship application will not be considered valid.

If you are in the impossibility of finding an Erasmus+ Internship until March 3, 2017, you can still apply just for an Erasmus+ Study Mobility (provided you are a student in the first, second, third year of study at IAU).

Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus+ hibesi tahsis edilebilecektir. Birimimiz, üniversitemize tahsis edilecek Erasmus+ hibesi belli olana kadar hiçbir öğrenciye hibeli öğrenci olacağı garantisini sunmamaktadır. 

A number of the selected students can benefit from the total Erasmus+ Grant allocated to Istanbul Aydın University by Turkish National Agency. In consequence, our University cannot guarantee that all the selected students will receive a monthly Erasmus+ grant for their study/placement mobility.

İAÜ öğrencilerinin Erasmus+ hareketliliği başvurularında bu durumu dikkate almaları ve hibelerin yetersiz olması durumunda İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ’nden herhangi bir hibe talep edemeyecekleri önemle bildirilir.

IAU students should take this into consideration. In case of insufficient grants, it is notified that they would not demand any grants from Istanbul Aydın University.

Başvuru formunu lütfen sizden istenen şekilde ve eksiksiz olarak doldurunuz. Eksik ve yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

Please make sure that you read, fully understood and comply with the criteria requested by this application. Any incomplete/incorrect applications will not be taken into consideration. 

ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY ERASMUS+ OFFICE


<< Back

Date: 07.02.2017 09:41:55 Count: 5806