• International Education to be held on 21st of March at Istanbul Aydın University. Join us in Istanbul!
  • 2017-2018 Erasmus+ Student Mobility for Placement Applications are now open! Apply now!
  • 2015-2016/2016-2017 Erasmus+ Staff Mobility Applications are open
  • Welcome to Erasmus+ Office web page!
Announcements


2016-2017 Erasmus Student Mobility Applications

<< Back

2016-2017 Erasmus+ Applications for Student Mobility for Study and Placement

Başvuru Tarihleri: 05 Şubat 2016 – 26 Şubat 2016 – 

Application Dates: 05 February 2016 – 26 February 2016

Yabancı Dil Yazılı Sınavı: 04 Mart 2016
Erasmus+ English/Russian/Spanish Written Exam: 4th of March 2016

Yabancı Dil Sözlü Sınavı: 04 Mart 2016
Erasmus+ English/Russian/Spanish Oral exam: 4th of March 2016
(Yabancı Dil Sınavına girmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)
(The candidates who don`t enroll for the English exam will not be taken into consideration)

Başvuru Ölçütleri:
Application Criteria:
Lisans öğrencileri için minimum 2.20/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak
Minimum 2.20/4.00 CGPA for the students in the Associate and Bachelor`s programmes

Lisansüstü ve Doktora öğrencileri için minimum 2.50/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak 
Minimum 2.50/4.00 CGPA for the students in the Master`s and Ph.D. programmes

Belirlenen tarihte Yabancı Dil Sınavına girmek
Attending the Erasmus+ written and oral language exams

Başvuru için Gerekli Belgeler:
Documents Required for Application:

Başvurunuzu aşağıda linki verilen sistem üzerinden yapmalısınız. Sisteme gerekli evrakları ve Europass formatındaki CV’nizi de yüklemelisiniz. Gerekli tüm evrakların yüklenmesinin ardından başvurunuz yapılacaktır. http://erasmusapp.aydin.edu.tr/

You should use this system to submit your application form and all your supporting documents, including your CV in Europass format. You will be able to submit your application once you have supplied everything we need. http://erasmusapp.aydin.edu.tr/

Değerlendirme Ölçütleri:

Assessment Criteria for Student Mobility for Studies:
Akademik Başarı Düzeyi: %50 (CGPA %50)

Yabancı Dil Seviye: %50 (Erasmus+ English/Russian/Spanish exam %50)

Assessment Criteria for Student Mobility for Placement:
Akademik Başarı Düzeyi: %50 (CGPA %50)

Yabancı Dil Seviye: %50 (Erasmus+ English/Russian/Spanish exam %50)

Erasmus+ hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından paylaştırılmaktadır. 2016–2017 akademik yılı için Üniversitemize tahsis edilecek hibe tutarı yaklaşık olarak Temmuz-Ağustos 2016 tarihlerinde netleşecektir. Bu nedenle, başvuruların sona ermesinden sonra açıklanacak olan seçim sonuçları değerlendirme açısından nihai, ancak hibe koşulu açısından ÖN SEÇİM sonuçları olacaktır. 

Erasmus+ grant to Turkish Universities is shared by the National Agency through The European Commission. For the 2016-2017 Academic Year the total grant to be received by Istanbul Aydin University will be announced by the Turkish National Agency in July/August 2016. Therefore, the results which will be announced after the application period will be the ultimate but in terms of the distribution of the total Erasmus+ grant will be preselection results.

Öğrencilerin tercihlerinde daha sonradan değişiklik yapması mümkün olamayacağı için; başvurusunu yapacak İAÜ Öğrencilerinin tercihlerini yaparken Üniversitenin eğitim diline ve derslerin İAÜ'deki dersleri ile büyük oranda uyuşmasına dikkat etmelerini tavsiye etmekteyiz. Seçilecek üniversitelerin Erasmus+ öğrencilerine toplamda en az 30 kredilik ders sunacağından emin olunmalıdır.

IAU Erasmus+ Office suggests IAU Students about paying attention to the courses equivalences and language of instruction of the universities that will be preferred on their online application system. Students also need to make sure that the universities they choose offer at least 30 ECTS in total for Erasmus+ students.

Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus+ hibesi tahsis edilebilecektir. Birimimiz, üniversitemize tahsis edilecek Erasmus+ hibesi belli olana kadar hiçbir öğrenciye hibeli öğrenci olacağı garantisini sunmamaktadır. 

A number of the selected students can benefit from the total Erasmus+ Grant allocated to Istanbul Aydın University by Turkish National Agency. In consequence, our University cannot guarantee that all the selected students will receive a monthly Erasmus+ grant for their study/placement mobility.

İAÜ öğrencilerinin Erasmus+ hareketliliği başvurularında bu durumu dikkate almaları ve hibelerin yetersiz olması durumunda İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ’nden herhangi bir hibe talep edemeyecekleri önemle bildirilir.

IAU students should take this into consideration. In case of insufficient grants, it is notified that they would not demand any grants in Istanbul Aydın University.

Başvuru formunu lütfen sizden istenen şekilde ve eksiksiz olarak doldurunuz. Eksik ve yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

Please make sure that you read, fully understood and comply with the criteria requested by this application. Any incomplete/incorrect applications will not be taken into consideration. 

ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY ERASMUS+ OFFICE


<< Back

Date: 05.02.2016 20:22:46 Count: 4789